เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขี้อ้น

Helicteres lanata (Teysm. & Binn.) Kurz
ขี้ตุ่น
STERCULIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-1.5 ม. กิ่งอ่อนมีขนรูปดาว ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปขอบขนานหรือรูปไข่ ยาว 1.5 ซม กว้าง 0.3-5.7 ซม ปลายแหลม ฐานกลม ขอบใบจักซี่ฟัน ผิวใบมีขนรูปดาวทั้งสองด้าน ช่อดอก แบบช่อวงแถวเดี่ยว ออกที่ซอกใบหรือปลายยอด กลีบงเลี้ยง เชื่อมกัน ยาว 5-6 มม. ปลายแยกกลีบดอก สีม่วงอ่อน มี 5 กลีบ รูปช้อนและรูปใบหอก เกสรเพศผู้ จำนวน 10 อัน อับเรณู กลม ยาว 0.1-0.2 มม. ติดกับก้านชูเกสรด้านหลัง เกสรเพศเมีย รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ก้านชูเกสรเพศเมีย ยาว 6-8 มม. รังไข่ รูปกลม ยาว 0.2-0.3 มม. ก้านเกสรเพศเมียและยอดเกสรเพศเมียรวมกันเป็นแท่ง ปลายแหลม ผล แบบแห้งแตก รูปขอบขนานหรือรูปไข่ ยาว 1.5-2.5 :ซม. เมล็ด ยาว 0.1-0.2 มม.
ปลูกได้ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

1815 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: