เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 May 2013

ฝ้าย

Gossypium herbaceum L.
-
MALVACEAE
ไม้พุ่ม หรือไม้ล้มลุกตามฤดูกาล สูงได้ถึง 1.5 เมตร มีหูใบหลุดร่วงง่าย ก้านใบยาว 2.5-8 เซนติเมตร แผ่นใบแยกเป็น 5 แฉก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร มักจะกว้างกว่ายาว แฉกรูปไข่กว้าง ผิวใบด้านบนมีขนนุ่มปกคลุม ผิวใบด้านล่างมีขนรูปดาว ฐานใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ก้านดอกยาว 1-2 เซนติเมตร มีขนคล้ายกำมะหยี่ ริ้วประดับเชื่อมติดที่ฐาน เป็นรูปสามเหลี่ยมกว้าง ยาว 2-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปถ้วย แยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 เซนติเมตร แต่ละกลีบกว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนติเมตร ก้านชูอับเรณูความยาวเท่าๆกัน ผลทรงรี แบ่งเป็น 3-4 ช่อง เมล็ดทรงกรวย ขนาดประมาณ 10 มิลลิเมตร ภายในผลมีเส้นใยสีขาวอัดแน่น
ไม้ปลูก มีถิ่นกำเนิดมาจากเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
-

Flora of China, Volume 12, Page 297

-

3227 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: