เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องฉนาก

Anoectochilus tortus (King &Plant.)King & Plantl.
Odontochilus tortus King & Pantl.; Pristiglottis torta (King & Pantl.) Aver.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 10-15 ซม. ใบรูปรี กว้าง 6.5-8 ซม. ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 13-16 ซม. จำนวน 22-25 ดอก ขนาดบานกว้างประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียวอมน้ำตาล กลับดอกสีขาวติดกับกลีบเลี้ยงบน กลีบปากสีขาว ที่โคนกลีบขอบหยักแหลม ปลายกลีบแผ่คล้ายหางปลา เส้าเกสรสีขาว ฝาปิดกลุ่มเรณูสีแดง
Terrestrial, 10 – 15 cm tall. Leaves ovate, 6.5 – 8 cm wide. Inflorescence terminal, 13 – 16 cm long, 22- to 25-flowered. Flowers c. 1 cm across; sepals brownish-green; petals white, adnate with dorsal sepal; lip white, laciniate edge at hypochile, epichile bilobed similar to fish tail. Column white. Anther cap red.
พบตามป่าดิบชื้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระดับความสูง 1,200-1,600 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกรกฏาคม-กันยายน
Tropical rain forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,200 – 1,600 m alt. Flowering in July – September.
ปลูกไว้เป้นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม
use as ornamental plant

หนังสือกล้วยไม้ไทย เล่ม 1 หน้า 52

-

1808 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: