เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

อั้วแมงป่องม่วง

Calanthe ceciliae Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดินสูง 25-40 ซม. ใบรูปรีกว้าง 13-15 ซม. ยาว 25-30 ซม.ดอกออกเป็นช่อ จากโคนต้น ยาว 45-55 ซม. ดอกย่อยออกที่ปลายช่อ จำนวน 5-8 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีชมพูอมม่วง มีเืดือยสีขาว เส้าเกสรสีขาว
Terrestrial orchid, stem with leaves 25 - 40 cm tall. Leaves elliptic, plicate, 25 - 30 cm long, 13 - 15 cm wide. Inflorescence erect from base of stem, 45 - 55 cm long, 5 - 8-flowered at terminal, sepals and petals reddish-purple, lip with white spur, column white.
พบตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้ที่ระดับความสูง 400-600 เมตร ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
Assam to Java: Moist-evergreen forest in the south at 400 - 600 m alt., blooming seasons in August - October.
-
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 1 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, หน้งสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

1629 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: