เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

เอี้องคำฝอยปาย

Dendrobium capillipes Rchb.f.
เอื้องคำฝอย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งยาว ป่องกลาง ใบ รูปรีแกมขอบขนานกว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ดอกสีเหลืองทอง ออกเป็นช่อ มี 1-3 ดอก ขนาดดอกบานกว้าง 3-5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปไข่กลับ ขอบกลีบเป็นเส้นฝอยและแตกแขนง
พบตามป่าผลัดใบและป่าดิบ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 1 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-

2094 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: