เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

เอื้องกระต่ายดอกส้ม

Diploprora championi (Lindl.) Hook.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 20-30 ซม. ใบ รูปขอบขนานแกมรีกว้าง 1.3-2.4 ซม. ยาว 7.5-10.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อมีจำนวน 3-5 ดอก ขนาดบานกว้าง 1.2-2 ซม. สีเหลือง กลีบปากสีชมพูอ่อน โคนกลีบเป็นอุ้ง ปลายกลีบเรียวยาว แยกเป็นแฉกเรียว 2 แฉก
พบตามป่าดิบเขาทางภาึคเหนือ ออกดอกเดือนสิงหาคม พบที่ศรีลังกา อินเดีย พม่า ทางตอนใต้ของจีน ฮองกงและใต้หวัน
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-

1565 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: