เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

เอื้องกระพรุ

Dipodium paludosum (Griff.) Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นถูกหุ้มด้วยกาบใบที่เรียงชิดติดกัน ใบรูปแถบ กว้าง1.5-2.5 ซม. ดอกออกเป็นช่อ ยาว 30 ซม. ออกห่าง จำนวน 13-15 ดอก ขนาดบานกว้าง 2.5 ซม. สีขาว มีลายกระสีชมพูแดง กลีบปากมีขนสีขาว
พบตามป่าพรุและป่ากิบแล้งทางภาคตะวันออกและภาคใต้ ออกดอกเกือบตลอดปี
-
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-

2004 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: