เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

เสือเหลืองกิ่งห้อย

Gastrochilus pseudodistichus (King & Pantl.) Schltr.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้ห้อยลง ยาว 30-40 ซม. ใบ รูปรี กว้าง 0.8-1.5 ซม. ยาว 2-3 ซม. ปลายเป็นแฉกเล็กๆ 3แฉก ดอก ออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบ ช่อดอกยาว 1.5-2 ซม. ขนาดบานกว้าง 5 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีน้ำตาล กลีบปากส่วนปลายมีแต้มสีน้ำตาล
Monopodial epiphyte, stems pendulous, 30 - 40 cm long. Leaves elliptic, 2.5 - 4 cm long, 0.8 - 1.5 cm wide. Inlorescence axillary, subterminal short, 1.5 - 2 cm long.Flowers 5 mm across, sepals and petals yellow with purple dots, lip yellow, sac-shaped, stigmatic surface with purple patch.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือที่ระดับ 1500-1600 เมตร ออกดอกเดือนสิงหาคม พบในอินเดีย ทางตอนใต้ของจีนและเวียดนาม
India, S China and Indochina: Hill evergreen forest in the north at 1,500 - 1,600 m alt., blooming in July - August.
-
-

หนังสือกล้วยไม้ไทย เล่ม 2, หนังสือสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, หนังสือพรรณไม้เมืองไทย

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

1439 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: