เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

ขาวละออ

Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 35-50 ซม. ใบ รูปรีหรือรูปใบหอกกว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 8-12 ซม. ดอกสีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก เรียงแน่น ไม่แผ่กว้าง ขนากเส้นผ่านศูนย์ืกลาง 5-6 มม. กลีบเลี้ยงรูปรี กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กลีบปากเป็นกระเปาะที่โคน
Terrestrial orchid, stem erect, 35 - 50 cm long, many leaves. Leaves elliptic-lanceolate, 8 - 12 cm long, 3.5 - 4 cm wide. Inflorescence erect, subterminal, dense flowered. Flowers white, not fully expaned, 4 mm across, sepals elliptic, petals ovate-oblong, lip saccate at base.
พบตามทีุ่่ชุ่มชื้น ริมลำธาร ตามป่าดิบ ออกดอกตลอดปี
SE Asia: Wet area or stream banks in evergreen forest, blooming in December - March.
-
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

1773 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: