เผยแพร่เมื่อ/created date: -

อั้วดอกเขียว

Habenaria stenopetala Lindl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดินสูง 35-45 ซม. ใบ ออกที่กลางต้น รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4-4.5 ซม. ยาว 13-15 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายยอด มีได้ถึง 30 ดอก ขนาดบานกว้างประมาณ 2 ซม. สีขาวอมเขียว กลีบดอกเรียวกลีบปากแยกเป็น 3 แฉกเรียวยาว
พบในที่โล่งและป่าเต็งรังทางภาคเหนือ ออกดอกเดือนสิงหาคม
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-

1792 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: