เผยแพร่เมื่อ/created date: 12 Sep 2011

จันทร์ทอง

Fraxinus floribunda Wall.
OLEACEAE
ไม้ต้น สูงประมาณ 15 ม. ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ช่อใบยาว 15–25 ซม. มีใบย่อย 5–7 ใบ เรียงตรงข้าม และมีใบย่อยที่ปลายแกนใบอีก 1 ใบ ก้านใบย่อยยาว 2–2.5 ซม. ก้านใบย่อยที่ปลายช่อยาวกว่าใบอื่น แผ่นใบย่อยรูปใบหอก กว้าง 2.5–4 ซม. ยาว 7–10 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนค่อนข้างมน ขอบหยักแบบฟันเลื่อย ผิวเกลี้ยง เส้นแขนงใบย่อย 7–9 คู่ ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ยาว 10–15 ซม. กลีบดอก 4 กลีบ รูปรี กว้าง 0.5 ซม. ยาว 2.5–3 ซม. ผล แบนเป็นปีกบาง รูปใบหอกกลับ หรือกึ่งรูปช้อนปลายมน ยาวประมาณ 3.5 ซม. มี 1 เมล็ด
ในป่าดิบ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 800–1,800 ม ในต่างประเทศพบที่เนปาล พม่า จีนตอนใต้ ลาว และเวียดนาม
ปลูกเป็นไม้ประดับ

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

-

6394 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: