เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฉียงพร้า

Carallia brachiata (Lour.) Merr
กวางล่าม้า แก็ก วงคด องคต เขียงพร้า เขียงพร้านางแอ คอแห้ง สีฟัน ตะแบง ต่อไส้สันพร้านางแอ นกข่อ ส้มป้อง บงคด บงมัง ม่วงมัง หมักมัง ร่มคมขวาน สีฟันนางแอ โองนั่ง
Rhizophoraceae
ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามในระนาบ ขอบใบเรียบหรือมีซี่ประปราย เนื้อใบเหนียว อวบ หนา ด้านบนสีเขียวสดเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอมเหลือง มีจุดสีน้ำตาลเข้มกระจายทั่วใบ เส้นกลางใบจมลงจากด้านบน ก้านใบยาว 0.4-1 เซนติเมตร มียางเหนียวและมีหูใบ 1 คู่ ขนาด 1-2 เซนติเมตร กิ่งและก้านสีน้ำตาลเข้ม ที่ข้อพองออกเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อบริเวณซอกใบ ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อ ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายดอก 5-8 แฉก ผล กลมมีกลีบเลี้ยงด้านบนสีส้มอมแดงถึงม่วงอมแดง มีเยื่อหุ้มสีส้ม
ทุกภาคของประเทศ ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าพรุน้ำจืด และป่าดิบชื้น จนถึงระดับความสูงประมาณ 1300 เมตร ในภูมิภาคมาเลเซียพบจนถึงระดับความสูง 1800 เมตร
ปลูกเป็นไม้ประดับ

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

-

13124 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
2 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
3 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
4 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
5 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
6 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
7 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
8 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
9 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
10 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
11 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
12 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
13 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
14 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
15 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
16 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
17 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
18 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
19 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
20 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
21 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
22 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
23 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
24 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
25 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
26 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
27 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
28 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
29 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
30 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
31 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
32 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
33 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
34 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
35 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
36 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
37 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
38 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
39 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
40 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
41 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
42 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
43 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang Phra RHIZOPHORACEAE
44 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
45 Carallia brachiata (Lour.) Merr. chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
46 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
47 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
48 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
49 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang pra nang ae RHIZOPHORACEAE
50 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang pra nang ae RHIZOPHORACEAE
51 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang pra nang ae RHIZOPHORACEAE
52 Carallia brachiata (Lour.) Merr. san pra nang ae RHIZOPHORACEAE
53 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Som Pong RHIZOPHORACEAE
54 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Tam chat hue-mundak (Kyah Kur language) RHIZOPHORACEAE
55 Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ RHIZOPHORACEAE
56 Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ RHIZOPHORACEAE
57 Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ (Chiang phra nang ae) RHIZOPHORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: