เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

พญายอ

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
เสลดพังพอนตัวเมีย ผักมันไก่ ผักลิ้นเขียด พญาปล้องทอง(ลำปาง) พญาปล้องดำ(เชียงใหม่) โพะโซ่จาง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลิ้นมังกร (ภาคกลาง)
ACANTHACEAE
เป็นไม้พุ่มเลื้อย ลำต้นหรือกิ่งก้านเกลี้ยง ใบออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ รูปใบยาวแคบๆ ปลายใบยาวแหลม โคนใบกลมรี ขนาดยาว 7-9 ซม. กว้าง 2-3 ซม. ก้านใบยาว 0.5 ซม. ดอกออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบรองกลีบดอกสีเขียว ยาวเท่าๆ กัน มีขนเป็นต่อมเหนียวๆ อยู่โดยรอบ กลีบดอกเป็นหลอดสีแดง ยาว 3-4 ซม. ปลายแยกเป็น 2 กลีบ คือ กลีบบนและกลีบล่าง เกสรตัวผู้มี 2 เกสรตัวเมียเกลี้ยงไม่มีขน ผลไม่เคยติดเป็นฝักในประเทศไทย
ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป
ใบ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวง แมลงกัดต่อย ผื่นคัน ลดการอักเสบของเริมในปาก และงูสวัด

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-

14582 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: