เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

เนระพูสีไทย

Tacca chantrieri Andre
ดีงูหว้า (เหนือ) ดีปลาช่อน(ตราด) นิลพูสี(ตรัง) มังกรดำ(กรุงเทพ) ม้าถอนหลัก(ชุมพร) ว่านพังพอน(ยะลา)
TACCACEAE
พืชล้มลุก มีเหง้ารูปทรงกระบอก ใบเดี่ยวจำจวน 3-12 รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก กว้าง 6-18 ยาว 25-60 ซม. ผิวเกลี้ยง ฐานใบ รูปลิ่ม ปลายใบ แหลม หรือมีลักษณะเป็นติ่ง เส้นใบ จำนวน 8-10 คู่ ก้านใบ ประกอบด้วยแผ่นใบยาว 15-30 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ 1-2 ช่อ ยาวถึง 70 ซม. แต่ละช่อมี 4-6 มากสุดถึง 25 ดอกย่อย วงใบประดับ มี 2 คู่ สีเขียว หรือเขียวเข้ม ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ไม่มีก้าน คู่ด้านนอกรูปไข่ หรือรูปใบหอก กว้าง 1 ยาว 6 ซม. คู่ด้านในรูป ไข่ หรือไข่กลับ มีหลายขนาด กว้าง 4-8 ยาว 7-17 ซม. ริ้วประดับ รูปเส้นด้าย 6-25 อัน ยาว 10-25 เซนติเมตร สีเขียว หรือสีม่วง ก้านดอกย่อยยาว 2-3.5 เซนติเมตร ดอกกว้าง 0.6-2 ซม. ยาว 1-2.5 ซม. สีเขียว หรือสีม่วง วงกลีบรวม ปลายแยก 6 แฉก 3 อันด้านนอกรูปไข่ หรือรูปสามเหลี่ยม กว้าง 3-8 ยาว 5-12 มม. 3 กลีบด้านใน กว้าง 4-12 ยาว 4-11 มม. เกสรเพศผู้ สีเขียว หรือสีเหลือง รังไข่ กว้าง 3-5 ยาว 2-7 มม. ผล รูปขอบขนาน และมีลักษณะสามเหลี่ยม กว้าง 1-2 ยาว 1.5-3 ซม. แต่ละด้านมีสันตามยาว มีวงกลีบรวมที่ยังไม่ร่วงติด เมล็ด รูปไต กว้าง 2-2.3 ยาว 3-4 มม. และหนา 1-1.5 มม.
มีการกระจายตอนใต้ของจีน อินเดีย บางคลาเทศ พม่า ลาว เวียดนาม และชายฝั่งมาเลเซีย พบในป่าดิบเขา ระดับ 50-1,000 ม.จากน้ำทะเล ออกดอก และติดผลตลอดปี
ยาพื้นบ้านล้านนา ใช้ทั้งต้น ผสมกับสมุนไพรอื่น ฝนรวมกันกินแก้เบื่อเมา ชาวเขาเผ่าม้ง มูเซอ ใช้ราก ใบ นำมาลนไฟ หรือกินเป็นผักสดกับลาบ

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

-

3672 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
2 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
3 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
4 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
5 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
6 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
7 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
8 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
9 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
10 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
11 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
12 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
13 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
14 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
15 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
16 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
17 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
18 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
19 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
20 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
21 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
22 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
23 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
24 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
25 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
26 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
27 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
28 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
29 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
30 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
31 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
32 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
33 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
34 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
35 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
36 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
37 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
38 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
39 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
40 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
41 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
42 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
43 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
44 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
45 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
46 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
47 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
48 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
49 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
50 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
51 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
52 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
53 Tacca chantrieri Andre DIOSCOREACEAE
54 Tacca chantrieri Andre Dee Ngu La DIOSCOREACEAE
55 Tacca chantrieri Andre dee ngu wa DIOSCOREACEAE
56 Tacca chantrieri Andre Di ngu wa DIOSCOREACEAE
57 Tacca chantrieri Andre Khang Khao dam DIOSCOREACEAE
58 Tacca chantrieri Andre Nang Khruan DIOSCOREACEAE
59 Tacca chantrieri Andre Nera phusi thai DIOSCOREACEAE
60 Tacca chantrieri Andre Nera phusi thai DIOSCOREACEAE
61 Tacca chantrieri Andre Nera Phusi Thai, เนระพูสีไทย; Plong Khue Yeng, ปล้องคือเย่ง (Hmong) DIOSCOREACEAE
62 Tacca chantrieri Andre Sua Chao Neang DIOSCOREACEAE
63 Tacca chantrieri Andre Wan khong khao dam DIOSCOREACEAE
64 Tacca chantrieri Andre ค้างคาวดำ DIOSCOREACEAE
65 Tacca chantrieri Andre ค้างคาวดำ DIOSCOREACEAE
66 Tacca chantrieri Andre เนียมฤาษี (Niam ruesi) DIOSCOREACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: