เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

รางจืด

Thunbergia laurifolia Lindl.
กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียว รางจืด(ภาคกลาง) คาย รางเย็น (ยะลา) ดุหว่า (ปัตตานี) ทิดพุด(นครศรีธรรมราช) น้ำนอง (สะระบุรี) ย่ำแย้ แอดแอ(เพชรบูรณ์)
ACANTHACEAE
ไม้เถา ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่ หรือ รูปรี กว้าง 4-11 ยาว 10-16 ซม.โคนใบมน หรือรูปตัด ขอบใบค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ปลายใบแหลม หรือเรียวแหลม แผ่นใบ หนา มัน ก้านใบยาว 1-6 ซม.บวมที่โคนและปลายของก้านใบเล็กน้อย และมักบิดงอ ดอก เดี่ยว รูปกรวย ออกที่ซอกใบ ก้านดอก ยาว 1-3 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 ซม.กลีบเลี้ยงรูปรี กว้าง 1.6-2 ยาว 3.5-4 ซม. ขอบเรียบ ปลาย แบบ แหลม เกลี้ยง จำนวน 2 อัน ประกบกัน กลีบดอก สีม่วง เกลี้ยง รูปกรวย โคนเชื่อมเป็นหลอด ยาว 4 ซม. ปลายกลีบแยก 5 แฉก แต่ละแฉกรูปไข่ กว้าง 2-2.5 ยาว 2.5-3 ซม.ปลายมน โคนหลอดด้านในสีเหลือง เกสรเพศผู้ 4 อัน ยาว 1.8 ซม.ก้านชูเกลี้ยง ยาว 1 ซม.อับเรณู ยาว 8 มม.มีขนด้านเดียวหนาแน่น เกสรเพศเมีย ยาว 3-3.5 ซม. รังไข่รูปไข่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-6 มม. ก้านชูเกสรเพศเมีย ยาว 2.5 มม. ยอดเกสรเพศเมียบานออกเป็นรูปกรวย ผล แบบแก่แล้วแตก
มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบทั่วไปตามชายป่าดิบ ป่าละเมาะ ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ออกดอกติดผลเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
รากผสมกับเลือดหิน ต้มให้หญิงดื่มขณะอยู่ไฟหลังคลอด ทำให้สุขภาพดี(2 thesis)
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-
ตัดเถา ตวงน้ำหยอดหูแก้แมลงเข้าหู ตัดเถา ตวงน้ำหยอดตาแก้ปวดตา (3) ลำต้น ต้มดื่มรักษาอาการปวดท้อง แก้ปวดเมื่อย ลำต้นและใบ รักษาโรคความดัน ใบ ต้มดื่มรักษาโรคกระเพาะ ขับสารพิษออกจากร่างกาย ดอก แก้อาการปวดกล้ามเนื้อ ทั้งต้น ต้มเป็นยาห่มแก้ปวด (4) ใบและเถา น้ำคั้นใบสด แก้ไข้ ถอนพิษ ลำต้น ทุบนำมาทาแก้ ตะขาบ ผึ้งต่อย แก้คัน ทุบตากแห้งจุดกันยูง เถา ต้มดื่มแก้เบาหวาน ดอกตำ หมกไฟ กินได้ ใบ ต้มดื่มเป็นยาล้างไต เข้ายาลูกประคบแก้ปวดเข่า ใบ ขยี้ทาแก้ งู ตะขาบ แมงป่องกัด ต้มดื่มแก้อาการเมาค้าง ทั้งต้น ผสมยาอื่นต้มอาบแก้ผิวหนังบวม คัน และเป็นยาบำรุงเส้นเลือด ( )

75614 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
2 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
3 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
4 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
5 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
6 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
7 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
8 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
9 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
10 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
11 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
12 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
13 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
14 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
15 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
16 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
17 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
18 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
19 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
20 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
21 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
22 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
23 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
24 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
25 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
26 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
27 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
28 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
29 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
30 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
31 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
32 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
33 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
34 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
35 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
36 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
37 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
38 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
39 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
40 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
41 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
42 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
43 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
44 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
45 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
46 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
47 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
48 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
49 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
50 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
51 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
52 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
53 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
54 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
55 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
56 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
57 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
58 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
59 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
60 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
61 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
62 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
63 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
64 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
65 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
66 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
67 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
68 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
69 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
70 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
71 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
72 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
73 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
74 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
75 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
76 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
77 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
78 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
79 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE
80 Thunbergia laurifolia Lindl. Jo Lo Di Der ACANTHACEAE
81 Thunbergia laurifolia Lindl. Kluea Num Nae ACANTHACEAE
82 Thunbergia laurifolia Lindl. Kuea Num Nae ACANTHACEAE
83 Thunbergia laurifolia Lindl. Kuea Num Nae ACANTHACEAE
84 Thunbergia laurifolia Lindl. No ma ne (Lawa-Chiang Mai) ACANTHACEAE
85 Thunbergia laurifolia Lindl. Raang chuet: รางจืด ACANTHACEAE
86 Thunbergia laurifolia Lindl. rang chued ACANTHACEAE
87 Thunbergia laurifolia Lindl. Rang chuet ACANTHACEAE
88 Thunbergia laurifolia Lindl. Rang chuet ACANTHACEAE
89 Thunbergia laurifolia Lindl. rang chuet ACANTHACEAE
90 Thunbergia laurifolia Lindl. rang chuet ACANTHACEAE
91 Thunbergia laurifolia Lindl. rang chuet ACANTHACEAE
92 Thunbergia laurifolia Lindl. Rang chuet ACANTHACEAE
93 Thunbergia laurifolia Lindl. Rang Chuet, รางจืด; Pa Hao Yi, ป้าเห่าหยิ; Ma Ko Cho, ม้าก่อช่อ (Hmong) ACANTHACEAE
94 Thunbergia laurifolia Lindl. Rang Chuet, รางจืด; Pa Ke-a Cho, ป้าเกอเฉาะ (Hmong) ACANTHACEAE
95 Thunbergia laurifolia Lindl. Rang Jeud ACANTHACEAE
96 Thunbergia laurifolia Lindl. Rang Jeud ACANTHACEAE
97 Thunbergia laurifolia Lindl. Rang-chuet (รางจืด) ACANTHACEAE
98 Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด ACANTHACEAE
99 Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด ACANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: