เผยแพร่เมื่อ/created date: -

คำฝอย

Carthamus tinctorius L.
ดอกคำ คำ คำยอง
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
พืชล้มลุก สูง 40-120 ซม. ลำต้นเป็นสัน เกลี้ยง ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน รูปใบหอกแกมขอบขนาน รูปขอบขนานแกมรูปไข่ หรือรูปรี กว้าง 1-5 ยาว 3-15 ซม. ไม่มีก้านใบ หรือก้านใบสั้นมาก ขอบใบจักเป็นซี่ฟัน หรือเรียบ ปลายใบแหลม หรือมน แผ่นใบเกลี้ยง ดอก ออกเป็นกระจุก ที่ปลายยอด ยาว 2.5-4 ซม. ด้านนอกฐานรองดอกมีริ้วประดับ ยาว 2-4 ซม. ปลายมน หรือแหลม มีดอกย่อยจำนวนมาก สีเหลือง เมื่อแก่สีส้ม โคนกลีบเชื่อมเป็นหลอด ยาว 1.5-2 ซม.ปลายแยก 5 กลีบ ยาว 5-7 มม. ผลแห้ง รูปไข่กลับ เบี้ยว ยาว 6-8 มม. เปลือกค่อนข้างแข็ง สีงาช้าง ปลายตัด มี 4 สัน
ไม้พื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดอก บำรุงโลหิต บำรุงประสาท บำรุงหัวใจ บำรุงน้ำเหลืองขับปัสสาวะ เกสร บำรุงโลหิต ขับระดู เมล็ด ขับเสมหะแก้โรคผิวหนัง น้ำมันจากเมล็ด แก้อัมพาต ลดไขมันในเลือด

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-

2896 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: