เผยแพร่เมื่อ/created date: 30 Oct 2011

จันทน์ผา

Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.
จันทน์แดง ลักกะจันทน์
Asparagaceae
ไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไข่ เมื่อต้นโตจะแผ่กว้าง เปลือกต้นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตามยาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ ๆที่ปลายกิ่ง ใบรูปแถบยาวแคบ กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 45-60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ก้านใบเป็นกาบหุ้มซ้อนทับ กันรอบลำต้นสีขาวนวลตรงกลางดอกมีจุดสีแดง มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ตามซอกใบที่ปลายกิ่ง มีดอกจำนวนมาก กลีบดอก 6 กลีบผลสด ทรงกลมขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นพวง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงคล้ำ มีเมล็ดเดียว
พบได้ทั่วไป โดยเฉพาะตามป่าเขา ออกดอกช่วง เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้เกียรติประวัติของไทย

-

7822 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. ASPARAGACEAE
2 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. ASPARAGACEAE
3 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. ASPARAGACEAE
4 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. ASPARAGACEAE
5 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. ASPARAGACEAE
6 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. ASPARAGACEAE
7 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. ORCHIDACEAE
8 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
9 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
10 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
11 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
12 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
13 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
14 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
15 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
16 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
17 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
18 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
19 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
20 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
21 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
22 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
23 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
24 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
25 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
26 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
27 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
28 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
29 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
30 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
31 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
32 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
33 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
34 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันทน์ผา ASPARAGACEAE
35 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
36 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
37 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
38 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
39 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
40 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
41 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
42 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
43 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
44 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
45 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
46 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
47 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
48 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
49 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
50 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
51 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
52 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
53 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
54 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
55 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
56 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
57 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
58 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
59 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
60 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
61 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
62 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
63 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
64 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
65 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
66 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
67 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
68 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
69 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
70 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
71 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
72 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
73 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
74 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
75 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
76 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
77 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
78 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
79 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
80 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
81 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
82 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
83 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
84 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
85 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
86 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
87 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
88 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
89 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
90 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
91 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
92 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
93 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
94 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
95 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
96 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
97 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
98 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
99 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
100 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
101 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
102 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
103 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
104 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
105 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
106 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
107 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
108 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
109 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
110 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
111 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
112 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
113 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
114 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
115 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
116 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
117 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
118 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
119 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
120 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
121 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
122 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
123 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
124 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
125 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
126 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
127 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
128 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
129 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
130 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
131 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
132 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
133 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
134 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
135 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
136 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
137 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผา ASPARAGACEAE
138 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. จันผาแดง ASPARAGACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. ASPARAGACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: