เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

หวายตะมอย

Dendrobium crumenatum Sw.
บัวกลางหาว นกกระยาง ดอกไม้ไหว แส้พระอินทร์ เอื้องมะลิ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย โคนต้นเป็นลำลูกกล้วยทรงกระบอก ส่วนปลายเป็นเส้นกลมเรียวและแข็ง ยาวได้ถึง 70 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 5-7 ซม. มักทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเดี่ยวตามข้อ สีขาวนวล บานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม. มีกลิ่นหอม กลีบปากมีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ
พบทั่วประเทศตามป่าดิบชื้น ป่าชายหาด หรือป่าชายเลน ออกดอกเกือบตลอดปี
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

4543 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: