เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 May 2011

แก้วเจ้าจอม

Guaiacum officinale L.
Lignum vitae
ZYGOPHYLLACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-10 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 2-3 คู่ ไม่มีก้าน รูปไข่กลับหรือรูปรี แผ่นใบหนา โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีฟ้าอมม่วงหรือฟ้าคราม สีจะจางลงเมื่อใกล้โรย ผลเป็นผลแห้งแตก รูปคล้ายหัวใจ ปลายมีติ่งแหลม สีเหลืองอมส้ม เมล็ดมีเยื่อหุ้มสีแดง ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน หมู่เกาะอินดีสตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาจากเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย และทรงนำมาปลูกที่วังสวนสุนันทา แก้วเจ้าจอมถือเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ออกดอก สิงหาคม – เมษายนการปลูกเลี้ยง ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดดจัด น้ำปานกลางขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง Lignum vitae หมายถึง ไม้แห่งชีวิต (wood of life) เนื่องจากเป็นพืชสมุนไพร
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

6058 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: