เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 May 2011

แดงพันธุ์ทิพย์

Megaskepasma erythrochlamys Lindau
Brazilian red cloak, Red Justicia
ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปไข่ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักมนเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ใบประดับ สีแดง รูปรี กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีแดง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็นสองส่วน ผลเป็นผลแห้ง แตกเป็นสองซีก
ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง (เวเนซุเอลา) ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

-

1072605 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: