เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 May 2011

แตรสวรรค์

Brugmansia x candida Pers.
แตรนางฟ้า Angel’s trumpet
SOLANACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ดอกเดี่ยว ออกที่ยอดตามซอกใบ ห้อยลง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง สีเขียว เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เมื่อแรกบาน แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว รูปแตร
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน เป็นไม้ประดับลูกผสมของ B. aurea Lagerh. และ B. versicolor Lagerh. ออกดอก พฤศจิกายน – มีนาคม การปลูกเลี้ยง ดินร่วน อากาศเย็น แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

136380 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: