เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 May 2011

ทิวา

Cestrum diurnum L.
Day jessamine, Day Cestrum, Chinese inkberry
SOLANACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปหอก โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ มีกลิ่นหอม กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ขอบกลีบม้วนออกด้านนอก ผลเป็นผลสด สีดำ ทรงกลม
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน หมู่เกาะอินดีสตะวันตก ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

4573 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Cestrum diurnum L. Tiwa SOLANACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: