เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 May 2011

เทียนหยด

Duranta erecta L.
ชาทอง ฟองสมุทร Duranta, Golden dewdrop, Pigeon berry, Sky flower
VERBENACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-4 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปหอก โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีฟ้า ม่วง หรือขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน ผลเป็นผลสด สีเหลืองส้ม ทรงกลม
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัด ทนแล้ง น้ำปานกลางถึงน้อย ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

10857 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: