เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 May 2011

มะลิหลวง

Jasminum laurifolium f. nitidum (Skan) P.S.Green
Angel’s wing jasmine, Confederate jasmine, Star jasmine
OLEACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปหอกหรือรูปรี แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 6 กลีบ สีแดง กลีบดอก 9-12 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน ดอกตูม สีแดง เมื่อบาน สีขาว
ถิ่นกำเนิด ปาปัวนิวกินี ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

4434 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: