เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

พวงชมพู

Antigonon leptopus Hook. & Arn.
Mexican Creeper, Chain of Love
POLYGONACEAE
ไม้เลื้อยที่มีเถาอ่อนแต่ตรงส่วนโคนจะแข็งแรงมาก ใบเดี่ยวใบรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน เว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบจักมนไม่แหลม ดอกออกเป็นช่อรวมกันเป็นกลุ่มตามซอกใบ ขนาดเล็ก สีชมพู ในกลุ่ม ดอกจะประกอบด้วยช่อดอก เรียงดอกสลับทางติดกันอยู่ อย่างหนาแน่น ลักษณะรูปร่างของดอกมีทรงคล้ายผอบรูปหัวใจ
มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

-

142467 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: