เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

สะบันงาเครือ

Artabotrys vanprukii Craib
ตีนตั่ง ตีนต้าง
ANNONACEAE
ไม้เถาเนื้อแข็ง ใบรูปรี หรือขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ดอกเดี่ยว ออกตรงข้ามใบ สีเหลือง กลิ่นหอม กลีบเลี้ยงรูปไข่ สีเขียว กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกรูปรีแกมขอบขนาน กลีบชั้นในมี 3 กลีบ ขนาดเล็กกว่ากลีบชั้นนอก โคนกลีบเชื่อมติดกัน ผลเป็นผลกลุ่ม รูปไข่กลับ เปลือกเรียบสีเขียว เมื่อแก่สีเหลืองเข้ม มีเมล็ด 2 เมล็ด
พบในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 200-400 เมตร
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

-

2857 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: