เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2011

พวงแสดต้น

Tecoma capensis (Thunb.) Lindl.
หงอนนกยูง Cape honeysuckle
BIGNONIACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มกึ่งเลื้อย สูง 1-2 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 2-4 คู่ รูปหอกหรือรูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีส้มแดงหรือเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก แตกเป็นสองซีก เมล็ดแบน จำนวนมาก
ต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้ ออกดอกตลอดปี ปลูกใน ดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

585862 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: