เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

พุดแตรงอน

Euclinia longiflora Salisb.
Angel’s trumpet
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-4 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเดี่ยว ออกที่ยอดตามซอกใบปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว รูปแตร
พบในเขตร้อนของแอฟริกาออกดอกตลอดปีปลูกเลี้ยงในดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง ต้องการน้ำปานกลางขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

4572 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Euclinia longiflora Salisb. RUBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: