เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2011

พุดสามสี

Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don
พุดสี พุทธชาติม่วง สามราศี Manac, Yesterday Today and Tomorrow
SOLANACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปหอก โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ดอกเดี่ยว ออกรวมเป็นกระจุกสั้นตามซอกใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน สีม่วง เมื่อแรกบาน แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อน และขาว เมื่อใกล้โรย
พบในอเมริกาเขตร้อน (บราซิล ปารากวัย) หมู่เกาะอินดีสตะวันตก ออกดอกตลอดปีการปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งและปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

20984 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: