เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2011

แพงพวยฝรั่ง

Catharanthus roseus (L.) G. Don
Madagascar periwinkle, West indian periwinkle นมอิน ผักปอดบก แพงพวงบก
APOCYNACEAE
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 20-60 เซนติเมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน รูปรี หรือรูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบมน มีติ่งแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ 1-2 ดอก ตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ สีแดง ชมพู ขาว หรือม่วง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน ผลเป็นฝักคู่ รูปกระสวย แตกตะเข็บด้านเดียว เมล็ดทรงกระบอก จำนวนมาก
ถิ่นกำเนิดมาจากมาดากัสการ์ ออกดอกตลอดปี ปลูกเลี้ยงในดินทุกประเภท แสงแดดจัด ทนแล้ง น้ำปานกลางถึงน้อยขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

9897 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: