เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2011

ม่วงมณี

Plectranthus ‘Mona Lavender’
Mona Lavender, Spur flower
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 20-60 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ แผ่นใบมีขนคลุม ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีม่วงแดง โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ดอกออกเป็นช่อที่ยอด กลีบดอก 5 กลีบ สีม่วง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็นสองส่วน
เป็นไม้ประดับลูกผสม ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยสวนพฤกษศาสตร์ Kirstenbosch ประเทศแอฟริกาใต้ ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม ปลูกเลี้ยงด้วยดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี แสงแดดปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

10187 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: