เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2011

ยี่โถ

Nerium oleander L.
Oleander, Rose bay, Sweet oleander ยี่โถฝรั่ง
APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบข้อ 3 ใบ หรือเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานแคบ แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีแดง ชมพู ขาว หรือเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร มีทั้งชนิดกลีบดอกชั้นเดียวและกลีบดอกซ้อน ผลเป็นฝักคู่ รูปกระสวย แตกตะเข็บด้านเดียว เมล็ดรูปขอบขนาน มีกระจุกขนสีขาวที่ปลาย
ถิ่นกำเนิดจากยุโรปตอนใต้ แอฟริกาตอนเหนือ และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยงได้ในดินทุกประเภท ชอบแสงแดดจัด ทนแล้ง ให้น้ำปานกลางถึงน้อย ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

7909 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: