เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2011

ลั่นทมใบศร

Plumeria pudica Jacq.
Bridal Bouquet, Fiddle leaf Plumeria
APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายโค้งป้านออกเป็นสามเหลี่ยมคล้ายหัวลูกศร แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมอ่อน กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปกรวย ปากหลอดด้านในสีเหลือง
ถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาเขตร้อน (ปานามา โคลัมเบีย เวเนซุเอลา) ออกดอก ตลอดปี ปลูกเลี้ยงได้ในดินทุกประเภท แสงแดดจัด น้ำปานกลางถึงน้อย ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

535764 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: