เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

แสนประสะ

Laurentia longiflora (L.) Peterm.
ปีบฝรั่ง Star of Bethlehem
CAMPANULACEAE
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 10-30 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหอกกลับ โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ผลเป็นผลแห้งแตก ทรงรี
ถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี แสงแดดปานกลางจนถึงร่มรำไร น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

2211 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: