เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2011

โสกพวง

Brownea ariza Benth.
Ariza, Palo de Cruz, Rose of Venezuela
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-8 เมตร เรือนยอดหนาทึบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อย (4-)6-9 คู่ รูปรี รูปหอก หรือรูปขอบขนาน โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีน้ำตาลส้ม ดอกออกเป็นช่อกลมขนาดใหญ่ ห้อยลง ใบประดับ กลีบเลี้ยง และกลีบดอก สีส้มแดง ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกออก มีลักษณะคล้ายกับโสกสบัน (B. grandiceps Jacq.) มาก นักพฤกษศาสตร์บางท่านจัดให้เป็นชนิดเดียวกัน
ถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาเขตร้อน (ปานามา โคลัมเบีย เวเนซุเอลา) ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ปลูกเลี้ยงในดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

21565 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: