เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2011

หีบไม้งาม

Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. cv. Boxwood Beauty
Natal plum, Boxwood beauty
APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว มีหนามแหลมตามข้อ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือกลมรี แผ่นใบหนาแข็ง เป็นมัน โคนใบเว้า ปลายใบมน มีติ่งสั้น ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อสั้นที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน ผลเป็นสด สีแดงดำ ทรงกลม รับประทานได้
ถิ่นกำเนิดอยู่แอฟริกาใต้ ออกดอก ตลอดปี ปลูกเลี้ยงในดินร่วน ขอบแสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

4293 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: