เผยแพร่เมื่อ/created date: 1 Aug 2011

จามจุรี

Samanea saman (Jacq.) Merr.
ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู ฉำฉา ตุ๊ดตู่ ลัง สารสา สำสา Rain tree, East indian walnut
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูง ๑๐ - ๒๐ เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ใบประกอบย่อย ๒ - ๕ คู่ ใบย่อย ๒ - ๑๐ ใบ รูปรี รูปไข่ หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเบี้ยว โคนใบกลมหรือตัดเบี้ยว ปลายใบมนกลม ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ออกบริเวณซอกใบ ดอกเล็กสีชมพู กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนเท่ากัน อย่างละ ๕ กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลเป็นฝัก รูปขอบขนานโค้งเล็กน้อย เมื่อแก่สีดำ มีเนื้อนิ่ม เมล็ด ๑๕ - ๒๕ เมล็ด รูปรี
พบได้ทั่วไปในเขตร้อน แต่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน ในประเทศไทยพบปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป กระจายพันธ์ได้เองตามริมน้ำ ที่ราบลุ่มทั่วประเทศ
ต้น ใช้เลี้ยงครั่ง ไม้ ใช้ทำเครื่องเรือน แกะสลัก

หนังสือองค์ความรู้เรื่องป่าพืช ที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย

-

67193855 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: