เผยแพร่เมื่อ/created date: 1 Aug 2011

แสมขาว

Avicennia alba Blume
พีพีเล แหม แหมเล ปีปี
AVICENnIACEAE
ไม้ต้น สูง ๘ - ๒๐ เมตรไม่มีพูพอน มีรากหายใจ รูปคล้ายดินสอ ยาว ๑๕ - ๓๐ เซนติเมตร เหนือผิวดิน หนาแน่นบริเวณโคน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปใบหอกแกมรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง ๒ - ๕ ซม. ยาว ๕ - ๑๖ ซม. ปลายใบมน โคนใบแหลม ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง หรือง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก ดอกย่อยไม่มีก้านดอก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔ - ๐.๖ เซนติเมตร กลีบเลียง ๕ กลีบ กลีบดอก ๔ กลีบ ยาว ๐.๒ - ๐.๓ ซม.โคนกลีบติดกัน สีเหลืองส้ม เกสรเพศผู้ ๔ อัน ผลรูปคล้ายพริก หรือรูปไข่เบี้ยว แบน กว้าง ๑.๕ - ๒ ซม. ยาว ๒.๕ - ๔ ซม. ปลายผลมีจะงอย
พบตามชายฝั่งทะเลในเขตร้อนชื้นทางตอนใต้ของเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงออสเตรเลีย
เนื้อไม้ เป็นเชื้อเพลิง ใช้ในการก่อสร้าง แก่น ต้มน้ำ แก้ลม แก้กษัย

หนังสือองค์ความรู้เรื่องป่าพืช ที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย

-

70516 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: