เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Apr 2013

หมันแดง

Cordia sebestena L.
Cordia, Geiger tree, Sebestens,
BORAGINACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ แผ่นใบสาก โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอก 6 กลีบ สีแดงหรือส้มแดง เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปกรวย ผลเป็นผลสด สีขาว รูปไข่ ปลายเรียว
ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง หมู่เกาะอินดีสตะวันตก ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินทุกประเภท แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

136911 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: