เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

เหลืองคีรีบูน

Pachystachys lutea Nees
Golden candle, Golden shrimp plant, Lollypops
ACANTHACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปใบหอก โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักมนเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ใบประดับสีเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็นสองส่วน
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน (เอลซัลวาดอร์ เปรู) ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัดถึงร่มรำไร น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

278550 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: