เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Aug 2011

ปอทะเล

Hibiscus tiliaceus L.
ขมิ้นนางมัทรี ผีหยิก บา ปอฝ้าย ปอนา โพทะเล
Malvaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง ๔ - ๑๐ เมตร ใบเดี่ยว รูปไข่กว้างหรือเกือบกลม ยาว ๘ - ๑๕ เซนติเมตร ปลายใบแหลมสั้น โคนใบรูปหัวใจ แผ่นใบมีขนค่อนข้างสาก เส้นโคนใบ ๗ หรือ ๙ เส้น ขอบส่วนมากเรียบ ดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้น ตามปลายกิ่งหรือซอกใบ มี ๑ ดอกหรือหลายดอก ใบประดับคล้ายหูใบ ๑ คู่ ติดที่โคนก้านดอก ริ้วประดับ มี ๗ - ๑๐ กลีบ เชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่งของความยาว ปลายแยกเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ ๕ กลีบ กลีบเลี้ยงติดทน รูปใบหอก กลีบดอกสีเหลืองมีปื้นสีม่วงเข้มที่โคนด้านใน กลีบรูปไข่กลับ ผล รูปรีหรือเกือบกลม แข็ง ยาวประมาณ ๒ ซม. แตกเป็น ๕ ซีก มีขนหยาบแข็งยาวหนาแน่น เมล็ดรูปไต เกลี้ยง
พบตั้งแต่ประเทศอินเดีย จีน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบขึ้นตามชายฝั่งทะเล ในป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่ง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา จนถึงระดับความสูงประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ทั่วทุกภาค
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ในป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549.

-

5383 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: