เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

ฝาดดอกขาว

Lumnitzera racemosa Willd.
ฝาด ขวาด กะลูง Buttully – poll
COMBRETACEAE
ไม้ต้นกึ่งไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง ๕ - ๑๐ เมตร มีรากหายใจรูปเข่า ลำต้นตรง เนื้อแข็ง เปลือกเรียบ สีน้ำตาลอ่อน ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ หนาแน่นที่ปลายกิ่ง เนื้อใบหนามันคล้ายแผ่นหนังทั้งสองด้าน อวบน้ำ รูปไข่กลับ กว้าง ๑ - ๓ เซนติเมตร ยาว ๓ - ๙ เซนติเมตร ปลายใบกลมเว้าตื้น โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ หรือหยักมนถี่ ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือง่ามใบ ฐานรองดอกและหลอดกลีบเลี้ยงรูปท่อ แบนด้านข้าง ยาว ๐.๖ - ๐.๙ เซนติเมตร กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ สั้นมาก รูปไข่กว้าง เรียวแหลม กลีบดอก ๕ กลีบ รูปรีแคบถึงรูปใบหอก สีขาว เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน ยาวเท่ากับกลีบดอก ผล รูปทรงรี แบนด้านข้าง มีเหลี่ยมมน กว้าง ๐.๓ - ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๑ - ๑.๓ เซนติเมตร ผิวผลเกลี้ยง
พบตามชายฝั่งทะเลในเขตร้อนชื้น ทวีปแอฟริกา และเอเชีย
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านเรือน ทำฟืน ทำถ่าน เปลือก นำมาทุบแช่น้ำให้สีฝาด ใช้ย้อมผ้า ย้อมจีวรพระสงฆ์

หนังสือพรรณไม้ในป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549.

-

5439 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: