เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

โกงกางใบใหญ่

Rhizophora mucronata Poir.
กงกอน กงกางนอก กงเกง กางเกง พังกางใบใหญ่ Red mongro
RHIZOPHORACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง ๓๐ - ๔๐ เมตร มีรากเสริมหรือรากค้ำยัน เปลือก แตกเป็นร่องตื้นๆ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปรีถึงรีกว้าง กว้าง ๕ - ๑๓ ซม. ยาว ๘ - ๒๔ ซม. ปลายมนหรือแหลม มีติ่งแหลมเล็ก โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบหนา มีจุดเล็กๆ สีดำกระจัดกระจายทั่วไปทางด้านล่าง หูใบแคบ ปลายแหลมยาว เห็นได้ชัดที่ปลายกิ่ง สีเขียวหรือชมพูเรื่อ ร่วงง่าย ช่อดอกออกตามง่ามใบ แตกแขนงสั้นๆ ๒ - ๑๒ ดอก ดอกตูมรูปไข่ มีใบประดับรองรับที่ฐานดอก โคนใบประดับติดกัน ปลายแยกเป็น ๒ แฉก กลีบเลี้ยง ๔ กลีบ รูปไข่หรือรูปสามเหลี่ยม กว้าง ๐.๕ - ๐.๘ ซม. ยาว ๑.๒ - ๑.๕ ซม. กลีบดอก ๔ กลีบ ร่วงง่าย รูปใบหอก ยาว ๐.๖ - ๑ ซม. สีขาวหรือเหลืองอ่อน ขอบกลีบมีขนหนาแน่น ผลคล้ายรูปไข่ปลายคอด กว้าง ๒ - ๓.๕ ซม. ยาว ๓ - ๘ ซม. สีน้ำตาลอมเขียว ลำต้นใต้ใบเลี้ยงรูปทรงกระบอก เรียว ค่อนข้างตรง ยาว ๓๐ - ๖๕ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๔ - ๑.๙ ซม.
พบได้ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกของแอฟริกา เอเชีย ภูมิภาคมาเลเซีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก จนถึงหมู่เกาะตองกา
ลำต้น ใช้ทำเสาและหลักในที่น้ำทะเลขึ้นถึง ใช้ทำกลอนหลังคาจาก รอด ตง อกไก่ของบ้านตามชายทะเล ทำถ่าน เปลือกให้น้ำฝาดประเภท catechol ให้สีน้ำตาล ใช้ย้อมผ้า แห อวน หนัง น้ำจากเปลือก ใช้ชะล้างแผล ห้ามเลือด กินแก้ท้องร่วง แก้บิด

จากหนังสือพรรณไม้ในป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549.

-

8517 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: