เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

ลำแพนหิน

Sonneratia griffithii Kurz
ลำแพน ลำแพนทะเล
SONNERATIACEAE
ไม้ต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง ๓๐ เมตร โคนต้นโดยมากเป็นโพรง มีรากหายใจอ้วนสั้น รูปกรวยแหลมยาวแทงโผล่พื้นดินรอบโคนต้น ยาว ๓๐ - ๔๐ ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้างถึงเกือบกลม ยาว ๕ - ๘ ซม. ปลายใบมนกว้าง โคนใบกลม ก้านใบยาว ๓ - ๘ มม. ดอกออกเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นกระจุก ๓ - ๕ ดอก ที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ ๖ - ๗ กลีบ กลีบเลี้ยงหนาสีเขียว ติดทน หลอดกลีบรูปถ้วยตื้น กลีบรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม ยาว ๑.๔ - ๒ ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านเกสรสีขาว ยาว ๓ - ๔ ซม. เกสรเพศเมีย ๑ อัน ติดทน ปลายเกสรเป็นตุ่ม ผลใหญ่กลมแบน คล้ายตลับ กว้าง ๓.๕ - ๕.๒ ซม. สูง ๒ - ๓ ซม.
พบในประเทศบังคลาเทศ อินเดีย (หมู่เกาะอันดามัน) พม่า คาบสมุทรมลายู ในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้ แถบจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ขึ้นตามป่าชายเลนด้านใน ริมคลอง ริมแม่น้ำ ที่มีระดับน้ำทะเลขึ้นลง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ในป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549.

-

3521 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: