เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

ตะบูนขาว

Xylocarpus granatum Koenig
กระบูน กระบูนขาว ตะบูน
MELIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูง ๘ - ๒๐ เมตร โคนต้นมีพูพอนแผ่ออกคดเคี้ยวต่อเนื่องกับรากหายใจที่แบนคล้ายแผ่นกระดาน เปลือกเรียบบาง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว เรียงสลับ ใบย่อย ๑ - ๒ คู่ เรียงตรงข้าม หรือเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง ๒ - ๕ ซม. ยาว ๗ - ๑๔ ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบ ดอกออกเป็นช่อตามกิ่ง แต่ละช่อมี ๘ - ๒๐ ดอก ดอกแยกเพศ กลีบเลี้ยง ๔ กลีบ กลีบดอก ๔ กลีบ ไม่ติดกัน สีขาวครีม เกสรเพศผู้ ๘ ผมกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ - ๒๐ ซม. แบ่งเป็น ๔ พู เท่าๆ กัน แต่ละผลมี ๗ - ๑๗ อัน เมล็ด ลักษณะโค้งนูน หนึ่งด้าน กว้าง ๖ - ๑๐ ซม. ผลแก่สีน้ำตาลแดง
พบตามชายฝั่งทะเลในเขตร้อนชื้น ตั้งแต่แอฟริกา เอเชีย จนถึงออสเตรเลีย
เนื้อไม้มีสีขาว ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เปลือก ให้น้ำฝาด ย้อมผ้า ผล แก้อหิวาตกโรค เปลือกและเมล็ด แก้ท้องร่วง เป็นยาบำรุง และแก้ไอ

หนังสือพรรณไม้ในป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549.

-

3272 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: