เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

ตีนเป็ดทะเล

Cerbera odollam Gaertn.
ตีนเป็ด ตีนเป็ดน้ำ ตุม สั่งลา
Apocynaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๑๒ เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับ ยาว ๙ - ๓๐ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม เส้นแขนงใบ ๑๒ - ๒๕ เส้น ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาว ๘ - ๓๕ ซม. ดอกสีขาว ก้านดอกยาว ๑ - ๔ ซม. กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีจำนวนอย่างละ ๕ กลีบ กลีบเลี้ยงรูปแถบหรือรูปใบหอกกลับ ยาว ๐.๘ - ๒.๕ ซม. กลีบดอกเรียงซ้อนทับกันด้านซ้ายในตาดอก ดอกบานมีแต้มเหลืองรอบปากหลอดกลีบดอก หลอดกลีบยาว ๑ - ๒ ซม. แฉกกลีบยาว ๑.๒ - ๓.๘ ซม. เกสรเพศผู้ ๕ อัน ติดกลางหลอดกลีบดอก ผลกลมหรือรูปไข่ ยาว ๔.๕ - ๗.๗ ซม. สีเขียว
พบตั้งแต่ประเทศศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคมาเลเซีย หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และนิวคาเลโดเนีย ในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าชายเลน ป่าบึงน้ำจืดและป่าชายหาด
เปลือกต้นเป็นยาถ่าย ใบรักษาโรค ผิวหนังกลากเกลื้อน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

139376 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: