เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

แตยอ

Cinnamomum rhynchophyllum Miq.
LAURACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง ๑๐ - ๑๕ เมตร ลำต้นมีรูระบายอากาศทั่วไป ยอดอ่อน กิ่งอ่อน และช่อดอก มีขนสีขาวสั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม หรือเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปรี รูปไข ่หรือรูปขอบขนาน เส้นใบ ๓ เส้น เริ่มจากโคนถึงปลายใบ ปลายใบทู่ โคนใบสอบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ หรือปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาวนวล โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยก ๖ แฉก ผลรูปกลมรี
พบในประเทศมาเลเซีย ในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้ บริเวณป่าดิบชื้น และป่าพรุ
เนื้อไม้และเปลือก ใช้ทำธูป

สือพรรณไม้ในป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549.

-

1697 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: