เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

อ้ายบ่าวพรุ

Stemonurus secundiflorus Blume
มีโยะบือรุ
ICACINACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูง ๑๐ - ๒๕ เมตร เปลือกต้นสีเทา แตกปริตื้นๆ มีรูหายใจเป็นตุ่มเล็กๆ สีน้ำตาลอ่อนอยู่ทั่วลำต้น รากหายใจมีลักษณะเหมือนหมุดปักอยู่รอบๆโคนต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปรีหรือขอบขนาน ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบถึงมน ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงรูปคล้ายร่ม ดอกเรียง ๒ แถว อยู่ด้านบนของก้านดอก ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาวนวล ผลรูปกระสวย โค้งเล็กน้อย ปลายแหลม
พบในประเทศมาเลเซียถึงเกาะบอร์เนียว ในประเทศไทยพบที่จังหวัดนราธิวาส ในบริเวณป่าพรุเท่านั้น
เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้างทั่วไป ข้อควรระวัง ใบและยอดอ่อนเป็นพิษ เมื่อรับประทานจะทำให้ปวดท้องและท้องร่วงอย่างแรง

นังสือพรรณไม้ป่าพรุ จังหวัดนาราธิวาสโครงการศูนย์การศึกษาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนาราธิวาส (งานป่าไม้). 2534.

-

1839 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: