เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2011

มะคาเดเมีย

Macadamia integrifolia Maiden & Betche
Macadamia
ProtEaceae
ไม้ต้น ลำต้นสูง ตั้งตรง ทรงพุ่มลักษณะคล้ายปีรามิด ใบ รูปหอกหัวกลับ ใบแก่สีเขียวเข้ม ขอบใบ แข็งเป็นหนาม ดอกสีขาว ออกเป็นช่อยาว ติดผลเป็นช่อ ผลมีเปลือกแข็งหนา มีเปลือกแข็งอีกชั้นหนึ่งหุ้มเนื้อใน เรียกว่า กะลา ในกะลามีเมล็ดเป็นเนื้อแน่นสีขาว
มีถิ่นกำเนิดจากประเทศออสเตรเลีย
ผลของต้นสามารถรับประทานได้

หนังสือพรรณไม้ในโครงการหลวงอ่างขาง

-

3105 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: