เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2011

เครือไส้ตัน

Amphineurion marginata (Roxb.) D.J. Middleton, Aganosma marginata (Roxb.) G. Don
เดื่อเครือ เดื่อดิน เดื่อเถา เดื่อไม้ โมกเครือ
APOCYNACEAE
ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เส้นใบชัดเจน เชื่อมปิดที่ขอบใบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ปลายกลีบแผ่แบน รูปขอบขนานแคบ ผลเป็นฝักคู่ เรียวยาว แตกตะเข็บด้านเดียว เมล็ดแบน สีน้ำตาล มีกระจุกขนสีขาวที่ปลาย
ถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ที่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเล จนถึงระดับความสูง 850 เมตร ออกดอก กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัดถึงร่มรำไร ทนแล้ง น้ำปานกลางถึงน้อย ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
เถา มีรสเฝื่อน ผสมกับผลมะตูมอ่อน เถาสิงโต และว่านมหากาฬ ต้มน้ำดื่มรักษาโรคเบาหวาน
-

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

-

617363 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: